KASVATUSPERIAATTENI

Mikä on mielestäni tärkeää koirankasvatuksessa

Tässä muutamia tärkeimpiä periaatteitani ja prioriteetteja, jotka pohjautuvat vuosien kokemuksiini koiraharrastuksen parissa ja joita pyrin noudattamaan omassa kasvatustyössäni.

Kokonaisvaltainen koiranjalostus
Vastuullinen koiranjalostus ei tarkoita sattumanvaraista koiramäärän lisäämistä, vaan harkittua, suunnitelmallista kasvatusta, jossa tavoitteena on kasvattaa paitsi ulkomuodoltaan niin ennen kaikkea luonteeltaan, rakenteeltaan ja terveydeltään hyviä ja rodunomaisia koiria, jotka täyttävät nyky-yhteiskunnan vaatimukset yhteiskuntakelpoisesta koirasta, mutta omaavat silti rodulle tunnusomaiset ja toivottavat piirteet.

Riskienhallintaa
Jokaisen pentueen jokaisen yksilön pitäisi edustaa vähintäänkin rodun sen hetkistä keskitasoa kaikkien edellä mainittujen ominaisuuksien suhteen. Kasvattajan tärkeimpänä tavoitteena näen tasaisesti hyvän jäljen aikaansaamisen - olisi toivottavaa, että kaikki pentueet olisivat mahdollisimman tasalaatuisen hyviä, sillä vaikka yksittäiset "huippukoirat" saattavatkin tuoda kasvattajalle eniten mainetta, on kasvattaja mielestäni vastuussa myös niistä muista myymistään pennuista.​Täysin riskittömiä yhdistelmiä ei tietenkään koskaan ole - on ainoastaan yhdistelmiä, joista kasvattaja tietää liian vähän tunnistaakseen riskit ;) - mutta asiansa osaava kasvattaja ennakoi ja tiedostaa nämä riskit, arvioi niiden suuruuden ja vakavuuden, ja kertoo niistä myös pentuvaraajille.


Populaatiojalostus
Kasvattajalla on myös suuri vastuu kasvattamaansa rotua kohtaan.​Kasvatus ei saa olla pelkkää koiramäärän lisäämistä, vaan kasvattajan kuuluu arvioida yhdistelmän vaikutusta - sekä hyvää että huonoa - koko rotuun, ja miettiä yhdistelmää suunnitellessaan jalostusta aina pari sukupolvea eteenpäin.Jokaisen kasvattajan vastuulla on rodun geenipoolin laajuuden ja samalla kannan laadun ylläpito ja parannus. Kasvattajan pitää pystyä perustelemaan, mitä annettavaa juuri tällä yhdistelmällä on rodulle.Jokainen kasvattaja vaikuttaa omalla toiminnallaan kasvattamansa rodun säilyttämiseen - harkitsematon kasvatus voi tulevaisuudessa johtaa erilaisten ongelmien ja vikojen lisääntymiseen rodussa.

Sukututkimus
Tutkimalla huolella kaikkia barbetkannan linjoja ja niiden eri ominaisuuksia voi kasvattaja selvittää, mitä toivottuja ja epätoivottuja ominaisuuksia kussakin suvussa esiintyy, ja mitkä piirteet periytyvät missäkin linjassa vahvemmin ja missä heikommin.Vain yhdistelmän sukutaustoja tutkimalla voidaan tehdä asiantunteva ja realistinen arvio pentujen odotusarvoista, sillä pentujen vanhempien ominaisuuksia tärkeämpää on katsoa useamman sukupolven ja lähisukulaisten ominaisuuksia arvioitaessa koirien yhteensopivuutta ja pennuille todennäköisesti periytyviä ominaisuuksia.​Jalostuksessa on aina tärkeä muistaa, että koirayksilön ilmiasu on perimän ja ympäristötekijöiden yhteissumma, ja niinpä koiran perimästä ei pysty tekemään kovinkaan luotettavia päätelmiä vain tämän yksilön itsensä perusteella, varsinkin jos kyse on ominaisuuksista, johon vaikuttaa useampi geeni.

Jälkeläisseuranta
Kasvattajan tärkeimpiä tehtäviä on seurata kasvattamiensa koirien kehitystä voidakseen arvioida yhdistelmänsä onnistuneisuutta ja sukujen perimässä piileviä hyviä ja huonoja ominaisuuksia.Vastuullisen kasvatustyön kannalta kasvattajan on välttämätöntä tietää, minkälaiseksi koira on aikuisena kehittynyt eri ominaisuuksiensa osalta.​Vain säännöllisen yhteydenpidon kautta kasvattaja voi seurata kasvattinsa kehitystä eri ikävaiheissa sekä arvioida myös ympäristötekijöiden vaikutusta lopputulokseen.Yksittäinen huippukoira voi olla sattumaa, vasta tasaisen hyvä kasvattikanta voi kieliä onnistuneesta jalostuksesta!