BARBET ROTUMÄÄRITELMÄ


Alkuperämaa: Ranska

FCI:n numero 105 Hyväksytty: FCI 9.5.2006 SKL-fkk 11.9.2007

KÄYTTÖTARKOITUS: Vesilintujen metsästyksessä käytettävä koira, joka vesikoirien tapaan noutamisen lisäksi etsii, paikallistaa ja ajaa ylös vesikasvillisuuden sekaan piiloutuneen riistan sekä noutaa ammutun saaliin. Se sietää hyvin kylmää ja menee veteen kaikenlaisessa säässä.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat

Alaryhmä 3 vesikoirat

Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Barbet on ikivanha, kaikkialla Ranskassa tunnettu rotu, jota käytetään vesilintujen metsästyksessä. Rodusta on useita kuvauksia ja mainintoja kirjallisuudessa 1500-luvulta lähtien.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen ja normaalirakenteinen. Rodun erityispiirre on paksu ja villava karvapeite, joka suojaa tehokkaasti kylmältä ja kosteudelta. Karva muodostaa leukaparran (ransk. barbe), jonka mukaan rotu on saanut nimensä.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:

• Kuono on hieman kalloa lyhyempi.

• Rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen on hieman säkäkorkeutta suurempi.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen, omistajaansa erityisen kiintyvä ja hyvin sosiaalinen. Rakastaa vettä, jopa kylmässä säässä.

PÄÄ: Kallon karvapeite ulottuu kuononselkään. Parta on pitkä ja tuuhea, viikset

peittävät koko kuonon. Pää on kauttaaltaan tuuheakarvainen.

KALLO-OSA: Pyöristynyt ja leveä.

OTSAPENGER: Selvä.

KIRSU: Suuri ja musta tai ruskea karvapeitteen väristä riippuen. Sieraimet ovat

hyvin avoimet.

KUONO-OSA: Melko neliömäinen. Kuononselkä on leveä.

HUULET: Paksut, hyvin pigmentoituneet ja kauttaaltaan pitkän karvan peittämät.

Huulten reunat ovat mustat tai ruskeat.

LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat keskenään yhtä pitkät. Leikkaava

purenta, vahvat hampaat. Etuhampaat ovat hyvin kehittyneet ja suorassa rivissä.

SILMÄT: Pyöreät ja mieluiten tummanruskeat. Silmäluomien reunat ovat mustat

tai ruskeat.

KORVAT: Alas, joko silmän korkeudelle tai hieman alemmaksi kiinnittyneet,

pitkät, litteät, leveät ja pitkän, nyörimäisen karvan peittämät. Kun korvat vedetään

yhteen kirsun edessä, korvakarvat ulottuvat ainakin 5 cm sen yli; korvalehti ulottuu

suupielen yli.

KAULA: Lyhyt ja vahva.

RUNKO

SELKÄ: Kiinteä; selkälinja on vakaa.

LANNE: Kaareutuva, lyhyt ja vahva.

LANTIO: Sivusta katsottuna pyöristynyt, tasapainoisesti lannelinjaa jatkava.

RINTAKEHÄ: Leveä, hyvin kehittynyt ja syvä, kyynärpäihin ulottuva. Kyljet

ovat kaarevat, eivät tynnyrimäiset.

HÄNTÄ: Alaskiinnittynyt; asennoltaan hieman koholla, mutta koiran työskennellessä vaakatasoa ylempänä. Hännän pää kaartuu loivasti.

RAAJAT

ETURAAJAT

LAVAT: Viistot, lavan ja olkavarren välinen kulmaus on 110 - 115.

OLKAVARRET: Vahvat ja lihaksikkaat.

KYYNÄRVARRET: Suorat, vahvaluustoiset, pystyt ja kauttaaltaan pitkäkarvaiset.

KÄPÄLÄT: Pyöreät, leveät ja karvaiset.

TAKARAAJAT

REIDET: Hieman viistot, lihaksikkaat.

KINTEREET: Matalat ja hyvin kulmautuneet.

VÄLIJALAT: Pystysuorat.

KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Vaivattomat; raajat liikkuvat rungon suuntaisesti. Eturaajan askel on

keskipitkä ja takaraajalla hyvä työntö.

NAHKA: Melko paksu.

KARVAPEITE

KARVA: Pitkää, villavaa ja kiharaa, voi muodostaa nyörejä. Karva on tuuheaa ja peittää luonnontilaisena koiran kauttaaltaan. Karvapeite on rodun tärkeä erityispiirre. Barbetin karvapeitettä voidaan muotoilla rodunomaisella tavalla leikkaamalla, jotta koiran työskentely ja karvapeitteen hoito helpottuisivat.

VÄRI: Yksivärinen musta, harmaa, ruskea, kellanruskea, hiekanruskea, valkoinen

tai kirjava. Kaikki kellanruskean ja hiekanruskean sävyt ovat sallittuja. Värisävyn tulisi mieluiten olla sama koko rungossa.

KOKO

SÄKÄKORKEUS: Urokset 58 - 65 cm

nartut 53 - 61 cm

sallittu poikkeama ± 1 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

• kevyt ja pitkä pää, kevyt ja liian pitkä kuono, ohuet huulet

• ylä- tai alapurenta, vinot leuat

• vaaleat silmät

• ylös, silmien tasoa korkeammalle kiinnittyneet, ohuet, lyhyet tai kapeat korvat

• ohut kaula

• painunut selkälinja

• pitkä ja heikko lanne

• kapea lantio

• kapea rintakehä

• ylöskiinnittynyt, selän päälle kaartunut tai kiertynyt, lantiota tai lannetta vasten

painunut häntä; hännättömyys tai liian lyhyt häntä

• lähekkäin olevat lapojen kärjet

• lihaksettomat olkavarret

• kevytluustoiset kyynärvarret; eturaajojen hapsutus

• takaraajat: litteät reidet, niukasti kulmautuneet kintereet, hapsutus, takaraajojen

kannukset; kapeat, hennot ja karvattomat käpälät

• ohut nahka

• lyhyt, karhea, muu kuin villava tai kihara karvapeite

• muut rotumääritelmässä mainitut värit.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus tai liiallinen arkuus

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.

Lähde:https://barbet.fi/platform/rotutietoa/rotumaaritelma/